Перевести страницу

О мозге

 «Великою цінністю Глюкорну е наявність в ньому гама-аміномасляної кислоти у вільному стані, ака відіграє значну роль як медіатор реалізації процесів адаптації організму, в першу чергу в стрес-лімітуючих процесах. Активація ГАМК-ергічної системи мозку є антистресовим механізмом.» 

Керівник відділення клінічної андрології
Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України

доктор медичних наук Є.В. Лучицький.

 

Відомо, що амінокислоти є основним «будівельним матеріалом» для сінтезу специфічних тканевих білків, ферментів, пептидних гормонів та інших фізіологічно активних сполук. Крім того, що амінокислоти створюють білки, деяки з них виконують роль нейромедіаторів або їхніми попередниками. Нейромедіатори — це хімічні речовини, які передають нервовий імпульс з однієї нервової клітини до другої; таким чином, деяки амінокислоти необхідні для забезпечення нормальної роботи головного мозку. До таких амінокислот відноситься гамааміномасляна кислота, яка в достатній кількості в вільному стані міститься в Глюкорні.